• Ενεργειακά Πιστοποιητικά

  Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σε κτήρια κάθε χρήσης (κατοικίες ή επαγγελατικοί χώροι), τα οποία είναι απαραίτητα σε τυχόν πώληση ή μίσθωση.

 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων

  Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη του φακέλου της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου σας.

 • Κτηματολόγιο

  To γραφείο μας αναλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας έτσι ώστε να κατοχυρώσετε την ιδιοκτησία σας ορθά και άμεσα.

 • Σύμβουλοι Ακινήτων

  Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον έλεγχο του ακινήτου πριν από την πιθανήαγορά ή μίσθωση του, καθώς και την παροχή σημαντικών συμβουλών για αυτό.

 • Εξοικονόμηση κατ’οίκον

  Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ένταξη του χώρου σας στον πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οικον, το οποίο έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου.

 • Ανακαινίσεις - Επισκευές

  Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την επίβλεψη της ανακαίνισης του χώρου σας (μερική ή πλήρη) με σκοπό την ασθητική, ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του.

 • Τοπογραφικά Διαγράμματα

  Αναλαμβάνουμε την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα τα οποία είναι απαραίτητα για συμβολαιογραφική πράξη, κτηματολόγιο, τακτοποιήση ή έκδοση αδείας.

 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

  Απαραίτητη κρίνεται η τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών στο ακίνητο όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί συμβολαιογραφική πράξη για αυτό (αγοραπωλησία, γονική παροχή κτλ) ή μίσθωση. Προλάβετε την λήξη του τρέχοντα νόμου.

 • Βεβαιώσεις Μηχανικού

  Αναλαμβάνουμε άμεσα και αποτελεσματικά την έκδοση βεβαίωσης η οποία απαιτείται για κάθε συμβολαιογραφική πράξη.

 • Πολεοδομικές Άδειες

  Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση κάθε είδους πολεοδομικής αδείας, η οποία είναι απαραίτητη για κάθε προσθήκη, τροποποίηση ή επέμβαση στο κτήριο ή μέρος αυτού.

 • Άδειες Λειτουργίας

  Αναμβάνουμε την έκδοση αδειών λειτουργίαςγια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιατρείων, καταλημάτων προσωρινής διαμονής, ψυχαγωγίας κ.α.

 • 000
  Εξοικονομώ
 • 000
  Ημέρες Εργασίας
 • 000+
  Πελάτες
 • 000
  Νέοι Πελάτες
 • 00+
  Έκδοση ΠΕΑ
Πως δουλεύουμεΣτο Τεχνικό Γραφείο Καλδάνη Βίκυ ξέρουμε να...
 • ΑΚΟΥΜΕ

  Τις ανάγκες, τις σκέψεις και τις επιθυμίες σας

 • ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ

  Τις πιθανές λύσεις και τον τρόπο δράσης

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

  τη βέλτιστη και πιο αποτελεσματική λύση

 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

  αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών