Προφίλ
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ

Τεχνικό Γραφείο

Καλδάνη Βίκυ - Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Το τεχνικό γραφείο Καλδάνη Βίκυ & Συνεργάτες αποτελείται από ένα δίκτυο επαγγελματιών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στην κάλυψη όλων των αναγκών που αφορούν το ακίνητο. Δραστηριοποιείται στον τομέα τoυ σχεδιασμού, αδειοδότησης, επίβλεψης και κατασκευής όλων των ειδών των κατασκευαστικών έργων. Το γραφείο μας βάσει της εμπειρίας και της επιστημονικής κατάρτησης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και στην κατασκευή εγγυάται αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Πελάτες & Συνεργάτες

Το τεχνικό γραφείο Καλδάνη Βίκυ & Συνεργάτες αποτελείται από ένα δίκτυο επαγγελματιών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στην κάλυψη όλων των αναγκών που αφορούν το ακίνητο.